تاکنون مطالعات بسیاری در مورد خطرات ناشی از وسائلی مانند تلویزیون، کامپیوتر، تلفن همراه، جاروبرقی، مایکروفر، ماشین لباسشویی و به طور کلی امواج مضر الکترومغناطیسی انجام و گزارشات متعددی منتشر شده است. یونهای مثبت مرگباری که توسط این وسائل تولید می شود، موجب سردرد، خستگی مفرط، عدم تمرکز، بی حوصلگی و عصبانیت می گردد.

بهترین و مناسب ترین روش مقابله با یونهای مثبت، استفاده از سنگ نمک است. سطح این سنگ معدنی پس از روشن شدن چراغ یا شمع (وارمر) به تدریج گرم شده و رطوبت طبیعی هوا را جذب کرده و کلرید سدیم (نمک طبیعی) را به یونهای کلرید (منفی) و سدیم (مثبت) تجزیه می کند.

این یونهای منفی، یونهای مثبت مرگبار و گردو غبار و آلودگی های هوا را که به سرعت به سمت بدن ما می آیند به خود جذب کرده و آنها را از بین می برند. همین فرایند باعث نشاط، شادابی، افزایش انرژی و پاک شدن محیط از گردوغبار، انواع بوها، امواج الکترومغناطیسی و دود سیگار و غیره می گردد.

برای خرید این محصول کلیک کنید