مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

یاقوت کبود

750,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول 41 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
1,400,000 تومان
گردنبند یاقوت زرد یکی از کم یاب ترین سنگ جذب ثروت است همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن...
نمایش سریع
550,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول: 4 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
960,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول 8 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
1,785,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول21 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
650,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند معدن سنگ هند وزن محصول:3.51 گرم سایز55...
نمایش سریع
1,168,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول: 13.65 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
720,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول7 قیراط معدن کشف شده : پاکستان...
نمایش سریع
1,800,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:32 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
1,200,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:4  گرم سایز  57 دیدن نمایه سه...
نمایش سریع
3,500,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول: 52 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
1,805,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول: 19 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
150,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول: 6.9 گرم معدن کشف شده : برزیل...
نمایش سریع
807,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:9.5  قیراط معدن کشف شده : برمه...
نمایش سریع
637,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:15 قیراط معدن کشف شده : برمه...
نمایش سریع
2,700,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول : 6 گرم معدن کشف شده : هتد...
نمایش سریع
185,000 تومان
تنوع این نوع گردنبند به دلیل تراش نخورده بودن بسیار بالا هست بیشتر مصرف درمانی دارد نه زیبایی سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ،...
نمایش سریع
450,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول3 قیراط معدن کشف شده : پاکستان...
نمایش سریع
550,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول5.5 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
850,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:10.2قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
1,800,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:9 گرم سایز60 دیدن نمایه سه...
نمایش سریع
1,200,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:3 گرم سایز 58 دیدن نمایه سه...
نمایش سریع
8,775,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:115 قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع
570,000 تومان
سنگ جذب ثروت ، روبی همچنین افرادی را که دارای طبیعت حساس و دیدگاههای تحریف شده از خود یا دیگران هستند،محافظت می کند ، اعتماد به نفس را ایجاد می کند که بر ترس و وحشت غلبه می کند وزن محصول:6  قیراط معدن کشف شده :...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ یاقوت کبود

یاقوت کبود، یکی از قدیمی‌ترین و گرانبهاترین سنگ‌های قیمتی است که از هزاران سال پیش در فرهنگ‌های مختلف استفاده می‌شده است. در تمدن‌های باستانی، این سنگ به عنوان نماد سلطنت، خرد و حقیقت شناخته می‌شد. در قرون وسطی، یاقوت کبود به عنوان جواهری که از چشم زخم و بلاها محافظت می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

خواص سنگ یاقوت کبود

 1. تقویت ذهن و تمرکز: یاقوت کبود به بهبود تمرکز و وضوح ذهنی کمک می‌کند.
 2. آرامش‌بخش: این سنگ اثرات آرامش‌بخش دارد و استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد.
 3. تقویت صداقت و خرد: به عنوان نماد صداقت و خرد شناخته شده و برای تصمیم‌گیری‌های عاقلانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 4. افزایش خودشناسی و الهام: باعث تقویت ارتباط با خود درونی و افزایش الهامات معنوی می‌شود.

استفاده از سنگ یاقوت کبود در مدیتیشن

یاقوت کبود یکی از سنگ‌های محبوب در مدیتیشن است که به ایجاد آرامش و تمرکز بیشتر کمک می‌کند. با استفاده از این سنگ در مدیتیشن، فرد می‌تواند به سطوح عمیق‌تری از آگاهی دست یابد و تجربه‌های معنوی غنی‌تری داشته باشد.در ضمن برای کسانی که در کسب و کار شون مشکل دارند از گردنبند سنگ یاقوت کبود استفاده کنند.

تعادل چاکرا با سنگ یاقوت کبود

این سنگ برای تعادل و تقویت چاکرای چشم سوم و گلو بسیار مفید است. یاقوت کبود به بهبود ارتباطات و تقویت توانایی‌های روانی کمک می‌کند، همچنین به تعادل انرژی‌های بدن کمک می‌کند و احساس آرامش و هماهنگی را به ارمغان می‌آورد.

روش شناسایی یاقوت کبود اصل

 1. رنگ: یاقوت کبود باید رنگی عمیق و روشن داشته باشد.
 2. سختی: با سختی 9 در مقیاس موس، یاقوت کبود بسیار سخت است.
 3. درخشش: این سنگ باید درخشش خاصی داشته باشد که به راحتی با چشم غیرمسلح قابل تشخیص است.
 4. تراشه‌ها و ترک‌ها: یاقوت‌های اصل معمولاً فاقد تراشه‌ها و ترک‌های داخلی هستند.

خرید سنگ یاقوت کبود

برای خرید سنگ یاقوت کبود اصل، می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر مانند گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه انواع یاقوت کبود را با ضمانت اصالت ارائه می‌دهد.

معدن‌های سنگ یاقوت کبود

یاقوت کبود در بسیاری از نقاط جهان استخراج می‌شود، اما معروف‌ترین معادن آن در کشورهای زیر قرار دارند:

 • میانمار (برمه): مشهور به داشتن یاقوت‌های کبود با کیفیت بالا.
 • تایلند: یکی از بزرگترین تولیدکنندگان یاقوت کبود در جهان.
 • سریلانکا: معروف به تولید یاقوت‌های کبود با رنگ آبی شفاف.
 • استرالیا: دارای معادن مهمی برای استخراج یاقوت کبود.
 • آفریقا: به ویژه در ماداگاسکار و تانزانیا یاقوت کبود استخراج می‌شود.

انواع زیورآلات که با سنگ یاقوت کبود درست می‌شود

 1. انگشتر سنگ یاقوت کبود: از جمله زیورآلات محبوب و پرطرفدار.
 2. دستبند یاقوت کبود: جذاب و مناسب برای استفاده روزانه.
 3. گردنبند سنگ یاقوت کبود: انتخابی شیک و خاص برای هر مناسبت.

نتیجه‌گیری

یاقوت کبود نه تنها یک سنگ قیمتی با تاریخچه و خواص منحصر به فرد است، بلکه به عنوان یک ابزار معنوی در مدیتیشن و تعادل چاکراها نیز استفاده می‌شود. خرید یاقوت کبود اصل از فروشگاه‌های معتبر مانند گوهر فردوس ایران، اطمینان از کیفیت و اصالت این سنگ ارزشمند را به شما می‌دهد. با استفاده از زیورآلات ساخته شده از یاقوت کبود، می‌توانید از زیبایی و خواص بی‌نظیر این سنگ بهره‌مند شوید و به زندگی خود انرژی و الهام جدیدی ببخشید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام