مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

مون استون

200,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول:6  گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
450,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
350,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 5 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
420,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 20 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
450,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 9 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
400,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 9 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 9 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
400,000 تومان
(1)
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 6 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
800,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول 4گرم سایز 59 دیدن نمایه سه بعدی محصول چاکرا سوم و ششم کلیک...
نمایش سریع
500,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 6 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 1 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
420,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 25 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
250,000 تومان
گردنبند سنگ مون استون یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص تعادل عاطفی، تقویت شهود، بهبود خواب، افزایش خلاقیت و محافظت در سفر، انتخابی عالی برای بهبود زندگی...
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 5 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
320,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
320,000 تومان
(1)
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 12  گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
350,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 6 گرم معدن کشف شده: هند چاکرا سوم و ششم کلیک کنید
نمایش سریع
600,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 15  گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
1,608,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول 134 گرم معدن کشف شده: هند دیدن نمایه سه بعدی محصول چاکرا...
نمایش سریع
860,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول 86 گرم معدن کشف شده: هند دیدن نمایه سه بعدی محصول چاکرا...
نمایش سریع
350,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 8 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
350,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول: 11.6 گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
320,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول:27  گرم معدن کشف شده: هند
نمایش سریع
1,112,000 تومان
سنگی قوی برای بالا بردم قدرت پیشگویی چشم سوم نمادی از رشد و قدرت درونی است. باعث رونق کسب و کار است و نماد عشق نیز محسوب می شود شهود را تقویت می کند وزن محصول  44.5 قیرط معدن کشف شده: هند
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ مون استون

سنگ مون استون (Moonstone)، که به نام‌های "سنگ ماه" یا "آدولاری" نیز شناخته می‌شود، یکی از سنگ‌های قیمتی و زیباست که تاریخچه‌ای طولانی دارد. این سنگ در تمدن‌های باستانی، به ویژه در روم و یونان باستان، مورد توجه ویژه قرار داشت. رومیان معتقد بودند که این سنگ از اشعه‌های ماه به وجود آمده است. در هند نیز این سنگ به عنوان یک سنگ مقدس شناخته می‌شد و برای هزاران سال در فرهنگ‌های مختلف استفاده شده است.

خواص سنگ مون استون

 1. تعادل احساسی: مون استون به تعادل و ثبات احساسات کمک می‌کند و استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد.
 2. تقویت شهود و بصیرت: این سنگ به تقویت قدرت شهود و بصیرت فرد کمک می‌کند.
 3. سلامت هورمونی: مون استون به تعادل هورمون‌ها و بهبود مشکلات قاعدگی در زنان کمک می‌کند.
 4. بهبود خواب: استفاده از این سنگ می‌تواند به بهبود کیفیت خواب و رفع کابوس‌ها کمک کند.

استفاده از سنگ مون استون در مدیتیشن

سنگ مون استون به دلیل انرژی‌های آرامش‌بخش خود، یکی از بهترین سنگ‌ها برای استفاده در مدیتیشن است. با قرار دادن مون استون در دست یا بر روی چاکرای سوم چشم (چاکرای ششم)، می‌توان به تعادل ذهنی و احساسی دست یافت و به آرامش و تمرکز بیشتری رسید.

تعادل چاکرا با سنگ مون استون

سنگ مون استون به تعادل چاکرای سوم چشم (چاکرای ششم) و چاکرای تاج (چاکرای هفتم) کمک می‌کند. این سنگ انرژی‌های معنوی و شهودی را تقویت می‌کند و به تعادل و هماهنگی انرژی‌های بدن کمک می‌کند.

روش شناسایی مون استون اصل

 1. رنگ و شفافیت: مون استون اصل دارای رنگ‌های سفید، آبی و خاکستری با شفافیت خاصی است.
 2. بافت: سنگ مون استون اصل دارای بازی نوری خاصی به نام "آدولاریسانس" است که در نور دیده می‌شود.
 3. سختی: مون استون اصل سختی متوسطی دارد و به راحتی خراشیده نمی‌شود.

خرید سنگ مون استون

برای خرید سنگ مون استون اصل، می‌توانید به فروشگاه معتبر گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه مجموعه‌ای از انواع زیورآلات مون استون با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد.

انواع زیورآلات با سنگ مون استون

 1. انگشتر سنگ مون استون: انگشترهایی با سنگ مون استون که به تعادل انرژی‌های بدن کمک می‌کنند.
 2. دستبند مون استون: دستبندهایی که به بهبود سلامت عمومی و کاهش استرس کمک می‌کنند.
 3. گردنبند سنگ مون استون: گردنبندهایی که به تقویت شهود و افزایش آرامش کمک می‌کنند.

معادن سنگ مون استون

مهم‌ترین معادن سنگ مون استون در کشورهای سریلانکا، هند، برزیل، و استرالیا قرار دارند. سریلانکا به ویژه به دلیل تولید مون استون‌های با کیفیت بالا معروف است.

روش پاکسازی سنگ مون استون

 1. آب جاری: سنگ را زیر آب جاری بشویید و با پارچه‌ای نرم خشک کنید.
 2. نور ماه: سنگ را در نور ماه قرار دهید تا انرژی‌های منفی آن پاک شود.
 3. دود عود: استفاده از دود عود برای پاکسازی مون استون نیز مفید است.

نتیجه‌گیری

سنگ مون استون با تاریخچه‌ای غنی و خواص متعدد، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی و درمانی است. برای استفاده از خواص این سنگ می‌توانید از زیورآلات مختلف مانند انگشتر، دستبند و گردنبند استفاده کنید. برای تهیه مون استون اصل، می‌توانید به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع و کیفیت بالای محصولات آنها بهره‌مند شوید. پاکسازی مرتب سنگ مون استون به حفظ انرژی‌های مثبت آن کمک می‌کند و باعث افزایش بهره‌وری از خواص آن می‌شود.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام