مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
فیلتر

ابسیدیان

350,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 200  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
1سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 74  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 73  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
285,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 5 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 164  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 164  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:131 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
300,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:375  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
300,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:181 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
350,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:215  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
300,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:88  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
300,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:293 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:94  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:131 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:113 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول:159 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
220,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 5 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
250,000 تومان
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 73  گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع
300,000 تومان
(6)
سنگ سپر امواج منفی ، محافظ ، قدرت ، حل انسداد هیجانی و تروما ، کمک به هضم و سم زدایی درد آرتروز را کاهش می دهد ، دفع استرس و تنش روانی وزن محصول: 130 گرم  معدن کشف سنگ : ایران ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان، که به نام‌های "سنگ شیشه آتشفشانی" و "آبسیدین" نیز شناخته می‌شود، از فوران‌های آتشفشانی به وجود می‌آید و تاریخچه‌ای باستانی دارد. این سنگ در تمدن‌های اولیه مانند مایاها و آزتک‌ها به عنوان ابزار برش و جنگ استفاده می‌شد. ابسیدیان به دلیل زیبایی و خواص منحصر به فرد خود، در ساخت جواهرات و اشیای زینتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.استفاده از آبسیدین مربوط به عصر حجر قدیم است و بسیاری از فرهنگ ها در زندگی روزمره ، آیینی و معنوی خود به شدت متکی به این مطالب بودند. شکستگی آبسیدین باعث می شود که بتواند با سطوح خمیده و لبه های بسیار تیز به قطعاتی تبدیل شود و در سراسر جهان به صورت نوک پیکان ، نوک نیزه ، چاقو ، سر تبر ، تراش و سایر ابزارهای برش دیده شده است. 

خواص سنگ ابسیدیان

 1. حفاظت و پاکسازی: ابسیدیان به عنوان سنگی محافظ شناخته می‌شود که انرژی‌های منفی را دفع می‌کند.
 2. تعادل احساسی: این سنگ به تعادل احساسات و کاهش استرس کمک می‌کند.
 3. تقویت تصمیم‌گیری: ابسیدیان به فرد کمک می‌کند تا با شفافیت بیشتر تصمیم‌گیری کند.
 4. درمان فیزیکی: بهبود گردش خون و تسریع در ترمیم بافت‌ها.

استفاده از سنگ ابسیدیان در مدیتیشن

سنگ ابسیدیان به دلیل خواص حفاظتی و پاکسازی خود، یکی از بهترین سنگ‌ها برای استفاده در مدیتیشن است. با نگه داشتن این سنگ در دست یا قرار دادن آن بر روی چاکرای پایه (چاکرای اول)، می‌توان به تعادل انرژی‌های بدن و افزایش تمرکز دست یافت.

تعادل چاکرا با سنگ ابسیدیان

ابسیدیان به تعادل چاکرای پایه (چاکرای اول) کمک می‌کند. این چاکرا مسئول انرژی‌های اولیه و بقاء است و با استفاده از ابسیدیان می‌توان به تعادل و ثبات در زندگی دست یافت.

روش شناسایی ابسیدیان اصل

 1. ظاهر شفاف و براق: ابسیدیان اصل دارای ظاهری شفاف و براق است.
 2. رنگ سیاه یا قهوه‌ای: معمولاً به رنگ سیاه یا قهوه‌ای دیده می‌شود، اگرچه ممکن است دارای رنگ‌های دیگر نیز باشد.
 3. حالت شیشه‌ای: ابسیدیان به دلیل ماهیت شیشه‌ای خود به راحتی تشخیص داده می‌شود.

خرید سنگ ابسیدیان

برای خرید سنگ ابسیدیان اصل، می‌توانید به فروشگاه معتبر گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه مجموعه‌ای از انواع زیورآلات ابسیدیان با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد.

انواع زیورآلات با سنگ ابسیدیان

 1. انگشتر سنگ ابسیدیان: انگشترهایی با سنگ ابسیدیان که به تعادل انرژی‌های بدن کمک می‌کنند.
 2. دستبند ابسیدیان: دستبندهایی که به بهبود سلامت عمومی و کاهش استرس کمک می‌کنند.
 3. گردنبند سنگ ابسیدیان: گردنبندهایی که به تقویت شفافیت ذهنی و افزایش آرامش کمک می‌کنند.

معادن سنگ ابسیدیان

مهم‌ترین معادن سنگ ابسیدیان در کشورهای ایسلند، ژاپن، مکزیک، و ایالات متحده قرار دارند. مکزیک به ویژه به دلیل تولید ابسیدیان‌های با کیفیت بالا معروف است.

روش پاکسازی سنگ ابسیدیان

 1. آب جاری: سنگ را زیر آب جاری بشویید و با پارچه‌ای نرم خشک کنید.
 2. نور خورشید و ماه: سنگ را در نور خورشید یا ماه قرار دهید تا انرژی‌های منفی آن پاک شود.
 3. دود عود: استفاده از دود عود برای پاکسازی ابسیدیان نیز مفید است.

نتیجه‌گیری

سنگ ابسیدیان با تاریخچه‌ای غنی و خواص متعدد، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی و درمانی است. برای استفاده از خواص این سنگ می‌توانید از زیورآلات مختلف مانند انگشتر، دستبند و گردنبند استفاده کنید. برای تهیه ابسیدیان اصل، می‌توانید به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع و کیفیت بالای محصولات آنها بهره‌مند شوید. پاکسازی مرتب سنگ ابسیدیان به حفظ انرژی‌های مثبت آن کمک می‌کند و باعث افزایش بهره‌وری از خواص آن می‌شود.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام