مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

زمرد

500,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 13  گرم معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
500,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 11 گرم معدن کشف شده:پنشیر افغانستان دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
350,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 11 گرم معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
2,850,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول: 9 گرم سایز انگشتر: 63 ساخت: ایران-قم رکاب محمد معدن کشف شده...
نمایش سریع
500,000 تومان
11زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول:6 قیراط معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
550,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول:8 قیراط معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
550,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول:2 قیراط معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
600,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 9  قیراط معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
550,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 8.5  قیراط معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
320,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 3 گرم معدن کشف شده:هند تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
5,800,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 55 قبراط معدن کشف شده:پنجشیر افغانستان تنظیم و پاکسازی چاکرا...
نمایش سریع
350,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 7 گرم معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
300,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 4 گرم معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
400,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 10  قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
350,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 6  قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
250,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 3  گرم معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
350,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 10  قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
550,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 10 .5  قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
350,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 8.5  قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
185,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 5 قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
220,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 5 قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
500,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول: 10 قیراط معدن کشف شده:هند دیدن نمایه سه بعدی محصول تنظیم و...
نمایش سریع
9,500,000 تومان
زمرد سنگ عشق و شادی است پاکی، غیب بینی، حافظه قوی و ایمان برای شخص به ارمغان می آورد سمبل امید است و عده زیادی آن را سنگ پیشگویی نیز می خوانند. وزن محصول:74 قیراط معدن کشف شده:پنشیر افغانستان تنظیم و پاکسازی چاکرا چهارم
نمایش سریع
3,411,000 تومان
حتما قبل از ثبت سفارش هماهنگ کنید به دلیل نوسان طلا قیمت به روز را از فروشگاه سوال کنید. وزن طلا سنجاقک 1.07 گرم قفل و اتصالات استیل می باشند اجرت سنجاقک طلا 10 درصد 2 درصد مالیات با فاکتور رسمی و درج وزن طلا خواص...
نمایش سریع

خواص سنگ زمرد

تعادل و هماهنگی

سنگ زمرد به دلیل ارتعاشات خاص خود، به تعادل و هماهنگی بدن و ذهن کمک می‌کند. این سنگ موجب آرامش و تسکین استرس می‌شود و بهبود وضعیت روحی را تسهیل می‌کند.

بهبود روابط و عشق

زمرد نماد عشق و وفاداری است و بهبود روابط عاشقانه و خانوادگی را تقویت می‌کند. این سنگ به افزایش احساسات عاشقانه و تقویت ارتباطات عاطفی کمک می‌کند.

تقویت بینش و خرد

زمرد به تقویت بینش و خرد معروف است. این سنگ به روشن‌فکری و درک عمیق‌تر از مسائل زندگی کمک می‌کند و افراد را در تصمیم‌گیری‌های مهم یاری می‌دهد.

تاریخچه سنگ زمرد

زمرد یکی از قدیمی‌ترین و ارزشمندترین سنگ‌های قیمتی است که از هزاران سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت. این سنگ در فرهنگ‌های باستانی مصر، یونان و روم باستان جایگاه ویژه‌ای داشت. مصریان باستان زمرد را به عنوان نمادی از جوانی و بازگشت به زندگی می‌دانستند.

در قرون وسطی، زمرد به عنوان سنگی با خواص درمانی و جادویی شناخته می‌شد و در جواهرات و تاج‌های سلطنتی به کار می‌رفت. این سنگ به عنوان محافظی در برابر بیماری‌ها و نیروهای منفی استفاده می‌شد.

کاربردهای درمانی زمرد

درمان فیزیکی

زمرد به تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود گردش خون و تنظیم فعالیت قلبی کمک می‌کند. این سنگ می‌تواند به درمان بیماری‌های چشم، ستون فقرات و دستگاه گوارش نیز مفید باشد.

درمان روحی و روانی

زمرد با ایجاد آرامش و تقویت حس عشق و دوستی، به بهبود وضعیت روحی و روانی افراد کمک می‌کند. این سنگ می‌تواند احساسات منفی مانند استرس و اضطراب را کاهش دهد و به فرد کمک کند تا به آرامش و خوشبختی دست یابد.

روش‌های پاکسازی زمرد

برای حفظ انرژی مثبت زمرد، پاکسازی منظم آن ضروری است. روش‌های پاکسازی شامل:

آب خالص: زمرد را به مدت چند دقیقه در آب خالص قرار دهید و سپس با پارچه‌ای نرم خشک کنید.

نور ماه: سنگ را شب هنگام در معرض نور ماه قرار دهید تا انرژی‌های منفی آن دفع شوند.

دود عود: استفاده از دود عود یا گیاهان مقدس مانند مریم‌گلی برای پاکسازی زمرد.

تهیه و خرید زمرد

برای خرید زمرد اصل و با کیفیت، می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر و تخصصی مانند گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. اطمینان حاصل کنید که سنگ مورد نظر دارای گواهی اصالت باشد و از منابع معتبر تهیه شده باشد.

انواع زیورآلات با زمرد

زمرد به دلیل زیبایی و خواص ویژه‌اش در ساخت انواع زیورآلات به کار می‌رود. از جمله زیورآلات محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گردنبند زمرد: گردنبندهای زیبا با زمرد که می‌توانند انرژی و عشق را تقویت کنند.

دستبند زمرد: دستبندهای زمرد که برای بهبود جریان خون و افزایش انرژی مناسب هستند.

انگشتر زمرد: انگشترهای شکیل با زمرد که نماد خرد و تعادل است.

نتیجه‌گیری

زمرد یکی از قدیمی‌ترین و ارزشمندترین سنگ‌های قیمتی است که از دیرباز مورد توجه فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف بوده است. این سنگ با خواص درمانی و روحی-روانی خود به تعادل و آرامش بدن و ذهن کمک می‌کند و روابط عاشقانه را تقویت می‌نماید. با استفاده از روش‌های پاکسازی منظم می‌توان انرژی مثبت این سنگ را حفظ کرد. برای تهیه زمرد اصل و با کیفیت، می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر مانند گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از انواع زیورآلات زیبا و متنوع آن بهره‌مند شوید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام