مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

آمونیت

1,440,000 تومان
فسیل آمونیت با خواص تثبیت انرژی، تحریک چاکراها و افزایش خلاقیت، یکی از بهترین گزینه‌ها برای استفاده در دکوراسیون خانه و محل کار است. استفاده از این فسیل‌ها می‌تواند به ایجاد تعادل و آرامش در محیط کمک کند. وزن این فسیل...
نمایش سریع
250,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل 5 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
300,000 تومان
بعضی افراد معتقدند که سنگ عرج السواحل قدرت‌های خاصی دارد، مانند جلب عشق و رابطه عاطفی موفق، جلب ثروت و موفقیت مالی، جذب انرژی مثبت و آرامش، و یا روشن‌کننده راه روحانی و سفر به بُعد‌های ماورایی. اما باید توجه داشت که...
نمایش سریع
500,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل 17  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
400,000 تومان
11مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :8 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم...
نمایش سریع
350,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :7 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
200,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :5 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
380,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :134  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم...
نمایش سریع
650,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :20  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم...
نمایش سریع
1,100,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :4  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
220,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :4  گرم معدن کشف شده: چین چاکرا اول و سوم کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :5  گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
6,300,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :420 گرم معدن کشف شده:ماداگاسکار دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :14  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
130,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :1 گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
5,340,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :267 گرم معدن کشف شده:ماداگاسکار دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
250,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :3  گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
200,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل : 2.7 گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
2,115,000 تومان
این سنگ دکوری میباشد و میتوانید کنار میز مراغبه استفاده کنید مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن...
نمایش سریع
1,470,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :  147گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
1,540,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :  179گرم معدن کشف شده: چین دیدن نمایه سه بعدی محصول...
نمایش سریع
400,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :7 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
285,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :8 گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم کلیک...
نمایش سریع
350,000 تومان
مارپیچ خود نمادی از تغییر و حرکت مثبت هستند. مارپیچ با انرژی منفی جذب می شود ، آن را درون محفظه ها فیلتر می کند و انرژی مثبت و تازه ای را آزاد می کند. وزن این فسیل :12  گرم معدن کشف شده: ماداگاسکار چاکرا اول و سوم...
نمایش سریع

معرفی فسیل آمونیت

فسیل آمونیت از بقایای موجودات دریایی باستانی به نام آمونیت‌ها به دست می‌آید که حدود 240 تا 65 میلیون سال پیش در اقیانوس‌ها زندگی می‌کردند. این موجودات به خانواده نرم‌تنان (cephalopods) تعلق داشتند و به شکل مارپیچی شبیه به پوسته حلزون‌ها بودند. آمونیت‌ها با انقراض دایناسورها در پایان دوره کرتاسه نیز منقرض شدند و امروزه به عنوان فسیل‌های بسیار ارزشمند شناخته می‌شوند.

خواص فسیل آمونیت

فسیل آمونیت به دلیل قدمت زیاد و ساختار منحصر به فرد خود دارای خواص زیادی است که شامل موارد زیر می‌شود:

تقویت انرژی مثبت: آمونیت به دلیل ساختار مارپیچی خود به عنوان نمادی از رشد و تکامل محسوب می‌شود و به تقویت انرژی مثبت و رفع انرژی‌های منفی کمک می‌کند.

تسکین دهنده استرس: استفاده از فسیل آمونیت می‌تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کرده و آرامش را به ارمغان بیاورد.

افزایش خلاقیت و بهره‌وری: آمونیت‌ها به تحریک خلاقیت و بهره‌وری کمک می‌کنند و می‌توانند در محیط کاری یا تحصیلی مفید باشند.

تعادل و ثبات: این فسیل‌ها به تعادل و ثبات روحی و ذهنی کمک می‌کنند و می‌توانند اثرات مثبتی بر روی سلامت کلی فرد داشته باشند.

روش پاکسازی فسیل آمونیت

برای حفظ و تقویت خواص فسیل آمونیت، پاکسازی منظم آن ضروری است. روش‌های مختلفی برای پاکسازی این فسیل وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

آب نمک: فسیل را به مدت چند دقیقه در محلول آب نمک قرار دهید و سپس با آب خالص بشویید. دقت کنید که از آب نمک دریایی استفاده کنید تا به فسیل آسیبی نرسد.

دود اسماج: فسیل را در دود اسماج (مانند مریم گلی یا کندر) قرار دهید تا انرژی‌های منفی پاک شوند.

نور ماه: فسیل را در شب‌های ماه کامل در زیر نور ماه قرار دهید تا انرژی‌های مثبت جذب شود و انرژی‌های منفی تخلیه شوند.

کریستال‌های کوارتز: فسیل را در کنار یک کریستال کوارتز بزرگتر قرار دهید تا انرژی‌های منفی جذب کوارتز شوند.

قدمت فسیل آمونیت

فسیل آمونیت‌ها معمولاً دارای قدمتی بین 240 تا 65 میلیون سال هستند. این موجودات در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی، از دوره دونین تا کرتاسه، زندگی می‌کردند و به دلیل انقراض دایناسورها در پایان دوره کرتاسه نیز منقرض شدند.

روش‌های خرید فسیل آمونیت اصل

برای خرید فسیل آمونیت اصل و با کیفیت، می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر جواهرات و فسیل‌ها مراجعه کنید. سایت گوهر فردوس ایران یکی از منابع معتبر برای خرید فسیل آمونیت می‌باشد. در اینجا چند نکته برای خرید فسیل آمونیت آورده شده است:

اطمینان از اصالت فسیل: هنگام خرید فسیل آمونیت، از فروشگاه‌هایی خرید کنید که ضمانت اصالت فسیل را ارائه می‌دهند. سایت گوهر فردوس ایران به دلیل اعتبار و تجربه در این زمینه، گزینه‌ای مطمئن برای خرید فسیل آمونیت اصل است.

بررسی کیفیت فسیل: از کیفیت و حالت نگهداری فسیل اطمینان حاصل کنید. فسیل باید به خوبی حفظ شده و بدون ترک یا آسیب باشد.

مشاوره با متخصصین: اگر اطلاعات کافی در مورد فسیل‌ها ندارید، می‌توانید از مشاوره متخصصین در فروشگاه‌های معتبر استفاده کنید تا فسیل مناسبی انتخاب کنید.

نتیجه‌گیری

فسیل آمونیت با قدمتی بین 240 تا 65 میلیون سال، یکی از فسیل‌های بسیار ارزشمند و پرخواص است که به دلیل انرژی مثبت و آرامش‌بخشی که دارد، محبوبیت زیادی دارد. با مراجعه به سایت گوهر فردوس ایران، می‌توانید فسیل آمونیت اصل و با کیفیت را خریداری کرده و از خواص منحصر به فرد آن بهره‌مند شوید. همچنین با پاکسازی منظم این فسیل، می‌توانید خواص آن را تقویت و حفظ کنید. این فسیل می‌تواند به عنوان یک هدیه خاص و معنادار نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام