مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
فیلتر

آمازونیت

250,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:5 گرم معدن کشف شده: پاکستان تعادل و تنظیم چاکرای...
نمایش سریع
300,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:7 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
250,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:3  گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:10 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:6 گرم معدن کشف شده: پاکستان تعادل و تنظیم چاکرای...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
285,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:19 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:12 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
285,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
250,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:11  گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
220,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
185,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:39 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
185,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:  8  گرم معدن کشف شده: هند دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ آمازونیت

سنگ آمازونیت، به دلیل رنگ سبز آبی زیبای خود، از دیرباز مورد توجه بوده است. نام این سنگ از رودخانه آمازون در آمریکای جنوبی گرفته شده، هرچند که سنگ‌های آمازونیت در آنجا یافت نمی‌شوند. این سنگ در تمدن‌های باستانی مانند مصر و میان‌رودان به عنوان جواهر و برای حکاکی استفاده می‌شده است. سنگ آمازونیت، سنگی قیمتی با رنگ آبی جذاب است. این سنگ با خواصی مانند تسکین اضطراب و استرس، تقویت خلاقیت و هماهنگی، افزایش انرژی مثبت و احساس آرامش مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنگ آمازونیت نماد عشق و صمیمیت است و می‌تواند در بهبود روابط عاطفی و بالا بردن انگیزه زندگی کمک کند. همچنین، در جواهرسازی و دکوراسیون نیز استفاده می‌شود و جذابیت و شکوهی خاص به محیط اضافه می‌کند. آمازونیت سنگ نیمه ماتی است که به طور گسترده توسط مصریان که آن را سنگ شجاعت می خوانده اند، استفاده شده است و گفته می شود نامش را از زنان جنگجوی آمازون که الهه ماه، دیانا را می پرستیدند گرفته شده است. عده ای می گویند به دلیل کشف این سنگ در نزدیکی رود آمازون به این نام خوانده شده است ولی در آنجا این کانی شکل نمیگیرد . این سنگ کانی ایی از رده فلدسپات پتاسیم بنام میکروکلین یا ارتوکلاز سبز رنگ است

خواص سنگ آمازونیت

 1. آرامش و تعادل: آمازونیت به آرامش ذهن و تعادل عاطفی کمک می‌کند.
 2. تقویت ارتباطات: این سنگ می‌تواند مهارت‌های ارتباطی را بهبود بخشد.
 3. محافظت در برابر انرژی‌های منفی: آمازونیت می‌تواند انرژی‌های منفی را دفع کند.

استفاده از سنگ آمازونیت در مدیتیشن

آمازونیت به تعمیق مدیتیشن کمک می‌کند و می‌تواند برای ایجاد آرامش و تمرکز استفاده شود. می‌توان این سنگ را در دست گرفت یا بر روی چاکرای قلب یا چاکرای گلو قرار داد.

تعادل چاکرا با سنگ آمازونیت

آمازونیت به تعادل چاکرای قلب (چاکرای چهارم) و چاکرای گلو (چاکرای پنجم) کمک می‌کند. این چاکراها مسئول عشق، عاطفه، و ارتباطات هستند.

روش شناسایی آمازونیت اصل

 1. رنگ: آمازونیت اصل دارای رنگ سبز آبی شفاف است.
 2. سختی: این سنگ دارای سختی 6 تا 6.5 در مقیاس موس است.
 3. رگه‌ها: دارای رگه‌های سفید یا کرمی‌رنگ است.

خرید سنگ آمازونیت

برای خرید سنگ آمازونیت اصل می‌توانید به فروشگاه معتبر گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه انواع زیورآلات با کیفیت از جمله انگشتر، دستبند و گردنبند آمازونیت را ارائه می‌دهد.

انواع زیورآلات با سنگ آمازونیت

 1. انگشتر سنگ آمازونیت: مناسب برای تقویت ارتباطات و آرامش.
 2. دستبند آمازونیت: بهبود تعادل عاطفی و محافظت در برابر انرژی‌های منفی.
 3. گردنبند سنگ آمازونیت: افزایش آرامش و تمرکز.

معادن سنگ آمازونیت

مهم‌ترین معادن آمازونیت در کشورهای روسیه، برزیل، هند و آمریکا قرار دارند. این کشورها بهترین منابع برای استخراج این سنگ زیبا و کمیاب هستند.

روش پاکسازی سنگ آمازونیت

 1. آب جاری: شستن سنگ زیر آب جاری و خشک کردن با پارچه نرم.
 2. نور خورشید و ماه: قرار دادن سنگ در نور خورشید یا ماه برای پاکسازی انرژی‌های منفی.
 3. دود عود: استفاده از دود عود برای پاکسازی سنگ نیز مفید است.

نتیجه‌گیری

سنگ آمازونیت با تاریخچه‌ای غنی و خواص متعدد، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی و درمانی است. برای بهره‌مندی از خواص این سنگ می‌توانید از زیورآلات مختلف مانند انگشتر، دستبند و گردنبند استفاده کنید. برای تهیه آمازونیت اصل، می‌توانید به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع و کیفیت بالای محصولات آنها بهره‌مند شوید. پاکسازی مرتب سنگ آمازونیت به حفظ انرژی‌های مثبت آن کمک می‌کند و باعث افزایش بهره‌وری از خواص آن می‌شود.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام