مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

زبرجد

320,000 تومان
خرید گردنبند سنگ زبرجد یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص افزایش شادی، تقویت ارتباطات، بهبود سلامت جسمی، افزایش اعتماد به نفس و حفاظت در برابر انرژی‌های...
نمایش سریع
320,000 تومان
خرید گردنبند سنگ زبرجد یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص افزایش شادی، تقویت ارتباطات، بهبود سلامت جسمی، افزایش اعتماد به نفس و حفاظت در برابر انرژی‌های...
نمایش سریع
320,000 تومان
خرید گردنبند سنگ زبرجد یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص افزایش شادی، تقویت ارتباطات، بهبود سلامت جسمی، افزایش اعتماد به نفس و حفاظت در برابر انرژی‌های...
نمایش سریع
320,000 تومان
خرید گردنبند سنگ زبرجد یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص افزایش شادی، تقویت ارتباطات، بهبود سلامت جسمی، افزایش اعتماد به نفس و حفاظت در برابر انرژی‌های...
نمایش سریع
1,350,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 45...
نمایش سریع
550,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :6  گرم معدن کشف سنگ...
نمایش سریع
1,500,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :61  گرم معدن کشف...
نمایش سریع
320,000 تومان
خرید گردنبند سنگ زبرجد یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص افزایش شادی، تقویت ارتباطات، بهبود سلامت جسمی، افزایش اعتماد به نفس و حفاظت در برابر انرژی‌های...
نمایش سریع
320,000 تومان
خرید گردنبند سنگ زبرجد یک زیورآلات زیبا و معنوی است که هم برای زنان و هم برای مردان مناسب است. این گردنبند به دلیل خواص افزایش شادی، تقویت ارتباطات، بهبود سلامت جسمی، افزایش اعتماد به نفس و حفاظت در برابر انرژی‌های...
نمایش سریع
750,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 11...
نمایش سریع
550,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :7  گرم معدن کشف سنگ...
نمایش سریع
636,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :8  گرم معدن کشف سنگ...
نمایش سریع
636,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :7  گرم معدن کشف سنگ...
نمایش سریع
312,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 2 الی 3...
نمایش سریع
425,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 17...
نمایش سریع
750,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 6 گرم...
نمایش سریع
550,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :12 گرم معدن کشف سنگ...
نمایش سریع
500,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 82...
نمایش سریع
550,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول:2.5...
نمایش سریع
120,000 تومان
(1)
دستبند بافت مکرومه با گره های زیبا برای بهبود سوخت و ساز بدن افزایش میل جنسی جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی وزن محصول: 13 گرم معدن کشف...
نمایش سریع
320,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 2...
نمایش سریع
245,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :5.6 گرم معدن کشف...
نمایش سریع
1,750,000 تومان
ایجاد تعادل بین احساسات ذهن ، سلامتی ، خواب آرام و آرامش را در روابط به ارمغان می آورد. همچنین لذت و نشاط خوبی را به ارمغان می آورد. با تجدید حیات به همه چیز عشق را جذب می کند و خشم را آرام می کند. وزن محصول: 97.5...
نمایش سریع
450,000 تومان
شبکه خورشیدی ارتباط دارد و آن را پاک و متعادل می کند ، این سنگ به طرزی شگفت آور محرک مغز و تقویت کننده تفکر است ، سنگ فراوانی و ثروت ، افزایش شادی و خوش بینی در ارتباط است سنگ تحقق اهداف وزن محصول :40 قیراط معدن کشف...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ زبرجد

سنگ زبرجد، که با نام "پریدوت" نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین سنگ‌های قیمتی است که در مصر باستان حدود 1500 سال پیش از میلاد کشف و استخراج شده است. این سنگ در دوران باستان به عنوان جواهری مقدس شناخته می‌شد و در فرهنگ‌های مختلف به عنوان نمادی از خلوص و قدرت مورد استفاده قرار می‌گرفت. سنگ زبرجد یک سنگ قیمتی با رنگ زرد طبیعی است که در جواهرات استفاده می‌شود. این سنگ نمادی از شادی، خوشبختی و انرژی مثبت است و به طور سنتی به عنوان سنگ متعلق به نشانه مردگان و خانه‌هایی که شادی و خوشبختی را به خانواده می‌آورد، شناخته شده است. زبرجد خواصی مانند تقویت اعتماد به نفس، جلب شانس و حفظ تعادل را به ارمغان می‌آورد. همچنین، این سنگ باعث افزایش ارتباط با طبیعت و ایجاد تعادل در روح و جسم می‌شود.

خواص سنگ زبرجد

 1. بهبود سلامت روانی: زبرجد به کاهش استرس و اضطراب کمک می‌کند و باعث افزایش شادابی و انرژی مثبت می‌شود.
 2. تعادل و ثبات: این سنگ به ایجاد تعادل در احساسات و بهبود روابط کمک می‌کند.
 3. تقویت سیستم ایمنی: زبرجد به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و تقویت سلامتی کمک می‌کند.

استفاده از سنگ زبرجد در مدیتیشن

سنگ زبرجد در مدیتیشن به عنوان ابزاری برای افزایش تمرکز و تعادل روحی استفاده می‌شود. با نگه داشتن زبرجد در دست یا قرار دادن آن بر روی بدن، می‌توان به آرامش و تمرکز بیشتری دست یافت.

تعادل چاکرا با سنگ زبرجد

زبرجد به چاکرای قلب (چاکرای چهارم) مرتبط است و به تعادل و باز کردن این چاکرا کمک می‌کند. این چاکرا مسئول عشق، همدلی، و ارتباطات مثبت است.

روش شناسایی زبرجد اصل

 1. رنگ و شفافیت: زبرجد اصل دارای رنگ سبز زیتونی و شفافیت خاصی است که در سنگ‌های مصنوعی یافت نمی‌شود.
 2. سختی: زبرجد اصل سختی بالایی دارد و به سختی خراشیده می‌شود.
 3. لمس و وزن: زبرجد اصل حس سردی در لمس و وزن بالاتری نسبت به سنگ‌های مصنوعی دارد.

خرید سنگ زبرجد

برای خرید سنگ زبرجد اصل، می‌توانید به فروشگاه معتبر گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه مجموعه‌ای از انواع زیورآلات زبرجد با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد.

انواع زیورآلات با سنگ زبرجد

 1. انگشتر سنگ زبرجد: انگشترهایی با سنگ زبرجد که به افزایش انرژی مثبت کمک می‌کنند.
 2. دستبند زبرجد: دستبندهایی که به تعادل چاکراها و بهبود سلامتی کمک می‌کنند.
 3. گردنبند سنگ زبرجد: گردنبندهایی که به جذب ثروت و شانس کمک می‌کنند.

معادن سنگ زبرجد

زبرجد در بسیاری از نقاط جهان یافت می‌شود، اما مهم‌ترین معادن آن در مصر، میانمار، و آمریکا (ایالت آریزونا) قرار دارند. زبرجد مصری به دلیل کیفیت بالا و رنگ زیبا مشهور است.

روش پاکسازی سنگ زبرجد

 1. آب جاری: سنگ را زیر آب جاری بشویید و با پارچه‌ای نرم خشک کنید.
 2. نور خورشید: سنگ را برای چند ساعت در معرض نور خورشید قرار دهید تا انرژی‌های منفی آن پاک شود.
 3. دود عود: استفاده از دود عود برای پاکسازی زبرجد نیز مفید است.

نتیجه‌گیری

سنگ زبرجد با تاریخچه‌ای غنی و خواص متعدد، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی و درمانی است. برای استفاده از خواص این سنگ می‌توانید از زیورآلات مختلف مانند انگشتر، دستبند و گردنبند استفاده کنید. برای تهیه زبرجد اصل، می‌توانید به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع و کیفیت بالای محصولات آنها بهره‌مند شوید. پاکسازی مرتب سنگ زبرجد به حفظ انرژی‌های مثبت آن کمک می‌کند و باعث افزایش بهره‌وری از خواص آن می‌شود.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام