مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

روتیل

320,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:6  گرم معدن کشف شده: برزیل
نمایش سریع
300,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:2   گرم معدن کشف شده: برزیل
نمایش سریع
350,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:5   گرم معدن کشف شده: برزیل
نمایش سریع
350,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:4   گرم معدن کشف شده: برزیل
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:12  گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:15  گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:6  گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی...
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:5  گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی...
نمایش سریع
250,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی هفت...
نمایش سریع
185,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی هفت...
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی هفت...
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:5 گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی هفت...
نمایش سریع
185,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی هفت...
نمایش سریع
120,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 4 گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 11  گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 10 گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
120,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 16 گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:  7.6 گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 11 گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
150,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 4.86 گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
180,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول: 8 گرم دیدن نمایه سه بعدی محصول تاثیر مستقیم بر...
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:3  گرم معدن کشف شده: برزیل
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:4   گرم معدن کشف شده: برزیل دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش اعتماد به نفس تقویت انرژی های روانی، خنثی کردن انرژی های منفی، برطرف کردن ترس و غم و اندوه، تقویت کننده انرژی و معنویت ، انرژی حیاطی را افزایش می دهد. وزن محصول:5  گرم معدن کشف شده: برزیل تاثیر مستقیم بر روی...
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ روتیل

سنگ روتیل یکی از نادرترین و زیباترین سنگ‌های معدنی است که از دی‌اکسید تیتانیوم تشکیل شده و معمولاً به رنگ‌های قرمز، قهوه‌ای و طلایی دیده می‌شود. تاریخچه استفاده از این سنگ به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد، جایی که در تمدن‌های باستانی برای تزئینات و جواهرات استفاده می‌شد. این سنگ به دلیل داشتن درخشش و الگوهای خاص، همواره مورد توجه هنرمندان و جواهرسازان بوده است. سنگ روتیل، یک نوع کوارتز است که دارای الیاف طبیعی طلایی یا سیاه درون آن است. این سنگ با زیبایی الگوهای منحصر به فرد روی سطح خود جذابیت بیشتری به جواهرات می‌بخشد. سنگ روتیل از نظر روحی و ذهنی نیز خواص شفابخشی دارد و می‌تواند به تقویت اعتماد به نفس و انرژی مثبت کمک کند. روتایل نیز به عنوان " موهای فرشته " یاد می شود. این ماده معدنی مهم و چند منظوره است. روتیل سنگ اصلی برای تولید تیتانیوم است. تیتانیوم فلزی است که به دلیل وزن کم ، استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد. Rutile همچنین ماده معدنی با اهمیت زیادی برای بازارهای سنگهای قیمتی است ، زیرا اشکال بلوری زیبا و شگفت آور را ایجاد می کند. این غالباً در کوارتز ، تورمالین ، روبی ، یاقوت کبود و سایر سنگها یافت می شود.

خواص سنگ روتیل

 1. افزایش انرژی: سنگ روتیل باعث افزایش انرژی و شادابی می‌شود.
 2. تقویت اراده: این سنگ به تقویت اراده و قدرت تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
 3. کاهش استرس: روتیل به کاهش استرس و اضطراب کمک می‌کند.
 4. تحریک خلاقیت: این سنگ به تحریک خلاقیت و تخیل کمک می‌کند.

استفاده از سنگ روتیل در مدیتیشن

سنگ روتیل به دلیل انرژی‌های مثبت و آرامش‌بخش خود، در مدیتیشن مورد استفاده قرار می‌گیرد. قرار دادن این سنگ در دست یا نزدیک بدن هنگام مدیتیشن به تمرکز بیشتر و افزایش انرژی‌های مثبت کمک می‌کند.

تعادل چاکرا با سنگ روتیل

روتیل به تعادل و تنظیم چاکراها کمک می‌کند، به‌ویژه چاکرای سوم و چاکرای قلب. این سنگ به تعادل انرژی‌های بدن و تقویت احساسات مثبت کمک می‌کند.

روش شناسایی روتیل اصل

 1. رنگ: روتیل‌های اصل دارای رنگ‌های طبیعی و درخشان هستند.
 2. شفافیت: سنگ‌های روتیل اصل شفافیت بالایی دارند و بدون ترک و خط‌های داخلی هستند.
 3. وزن: سنگ‌های روتیل اصل وزن بالاتری نسبت به سنگ‌های تقلبی دارند.
 4. درخشش: روتیل‌های اصل دارای درخشش و براقیت طبیعی هستند.

خرید سنگ روتیل

برای خرید سنگ روتیل اصل و با کیفیت، می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر جواهرات و سنگ‌های قیمتی مانند گوهر فردوس ایران مراجعه کنید.

انواع زیورآلات که با سنگ روتیل درست می‌شود

 1. انگشتر سنگ روتیل: انگشترهایی زیبا که با سنگ روتیل تزئین شده‌اند.
 2. دستبند روتیل: دستبندهایی با سنگ‌های روتیل که جلوه‌ای خاص به دست می‌دهند.
 3. گردنبند سنگ روتیل: گردنبندهایی متنوع که با سنگ‌های روتیل تزئین شده‌اند.

معادن سنگ روتیل

روتیل در کشورهای مختلفی از جمله استرالیا، برزیل، نروژ و هند استخراج می‌شود. این کشورها به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روتیل در جهان شناخته می‌شوند.

روش پاکسازی سنگ روتیل

برای پاکسازی سنگ روتیل، می‌توانید آن را زیر آب جاری قرار دهید و با پارچه‌ای نرم خشک کنید. همچنین می‌توانید از دود عود یا قرار دادن آن در نور ماه برای پاکسازی انرژی‌های منفی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

سنگ روتیل با تاریخچه‌ای غنی و خواص متعدد، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های قیمتی است. این سنگ به دلیل خواص درمانی و تعادلی که دارد، در مدیتیشن و تمرینات انرژی درمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تهیه سنگ روتیل اصل و بهره‌مندی از خواص آن، می‌توانید به فروشگاه معتبر گوهر فردوس ایران مراجعه کنید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام