مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
زیورآلات سنگ و جواهر
فیلتر

جاسپر

250,000 تومان
گردنبند سنگ جاسپر با خواص فراوان خود برای پایداری، آرامش، و تقویت سلامت جسمانی بسیار مفید است. این گردنبند به‌ویژه برای چاکرای ریشه و قلب مناسب است و استفاده روزانه از آن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کمک کند.  وزن...
نمایش سریع
250,000 تومان
÷گردنبند سنگ جاسپر با خواص فراوان خود برای پایداری، آرامش، و تقویت سلامت جسمانی بسیار مفید است. این گردنبند به‌ویژه برای چاکرای ریشه و قلب مناسب است و استفاده روزانه از آن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کمک کند.  وزن...
نمایش سریع
250,000 تومان
1افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:4  گرم معدن کشف شده:   چین چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
گردنبند سنگ جاسپر با خواص فراوان خود برای پایداری، آرامش، و تقویت سلامت جسمانی بسیار مفید است. این گردنبند به‌ویژه برای چاکرای ریشه و قلب مناسب است و استفاده روزانه از آن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کمک کند.  وزن...
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول: 9 گرم ساخت:  برزیل چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول: 5 گرم ساخت:  برزیل چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
1افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:4  گرم معدن کشف شده:   چین چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
1افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:4  گرم معدن کشف شده:   چین دیدن نمایه سه بعدی محصول چاکرا اول...
نمایش سریع
250,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:24  گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
772,000 تومان
1افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:103  گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
320,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:13 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
510,000 تومان
1افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:51  گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول: 8 گرم ساخت:  برزیل چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
1افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:22 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
200,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:10 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
250,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:24 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
550,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:45گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
550,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:110 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
200,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
750,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:129 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع
220,000 تومان
افزایش قابل توجه اعتماد به نفس دفع چشم زخم دفع انرژیهای منفی از بین برنده ی غم و اندوه افزایش کنترل بر خود و قدرت تصمیم گیری عاقلانه تشویق شادی وزن محصول:7 گرم معدن کشف شده:   هند چاکرا اول کلیک کنید
نمایش سریع

آشنایی تاریخی با سنگ جاسپر

تاریخچه و اسامی مختلف

سنگ جاسپر (Jasper) یکی از سنگ‌های باستانی است که از دوران پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نام جاسپر از کلمه یونانی "iaspis" گرفته شده که به معنای سنگ خال‌دار است. از دیگر اسامی این سنگ می‌توان به "سنگ محافظ" و "سنگ مادر زمین" اشاره کرد.

خواص سنگ جاسپر

سنگ جاسپر دارای خواص متعددی است که به ارتقاء روح و جسم کمک می‌کند:

  • تقویت سلامتی جسمانی: به بهبود جریان خون و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.
  • ایجاد تعادل احساسی: جاسپر به تعادل عواطف و کاهش استرس و اضطراب کمک می‌کند.
  • حفاظت: به عنوان سنگی محافظ شناخته می‌شود که از انرژی‌های منفی و خطرات محافظت می‌کند.

استفاده از سنگ جاسپر در مدیتیشن

جاسپر به عنوان یکی از سنگ‌های قدرتمند در مدیتیشن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سنگ به تعمیق تمرکز و ارتقاء آرامش ذهنی کمک می‌کند. نگه‌داشتن آن در دست یا قرار دادن آن بر روی چاکراها، تاثیرات مثبتی بر روح و جسم دارد. سنگ به عنوان نمادی از قدرت و استحکام شناخته می‌شود و در جواهرات و تزئینات استفاده می‌شود. جاسپر خواصی مانند افزایش انرژی، تقویت اعتماد به نفس و حفظ تعادل را به ارمغان می‌آورد. این سنگ همچنین باعث افزایش خلاقیت و تمرکز می‌شود و به عنوان یک سنگ حفاظتی و تقویت کننده ارتباط با طبیعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعادل چاکرا با سنگ جاسپر

جاسپر به تعادل چاکراهای مختلف بدن کمک می‌کند. بسته به نوع جاسپر، این سنگ می‌تواند چاکرای ریشه، چاکرای خورشیدی و چاکرای قلب را متعادل کند. این سنگ انرژی‌های منفی را دفع کرده و انسدادهای انرژی را برطرف می‌سازد.

روش شناسایی جاسپر اصل

برای شناسایی سنگ جاسپر اصل باید به رنگ و الگوهای خاص آن توجه کنید. جاسپر اصل دارای رنگ‌های متنوعی از قرمز، زرد، سبز و آبی است و الگوهای خال‌دار و خطوط منحصر به فردی دارد. همچنین، جاسپر اصل سنگین‌تر از سنگ‌های تقلبی است و براقیت خاصی دارد.

خرید سنگ جاسپر اصل

برای خرید سنگ جاسپر اصل می‌توانید به فروشگاه‌های معتبر مانند گوهر فردوس ایران مراجعه کنید. این فروشگاه انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را با ضمانت اصالت و کیفیت بالا عرضه می‌کند.

انواع زیورآلات با سنگ جاسپر

از سنگ جاسپر در ساخت انواع زیورآلات استفاده می‌شود:

  • انگشتر سنگ جاسپر: با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع.
  • دستبند سنگ جاسپر: مناسب برای استفاده روزمره و مراسم‌ها.
  • گردنبند سنگ جاسپر: جواهری خاص و با انرژی مثبت.

معادن سنگ جاسپر

سنگ جاسپر از معادن مختلفی در سراسر جهان استخراج می‌شود. معادن معروف این سنگ در کشورهای مانند هند، استرالیا، روسیه، برزیل و آمریکا قرار دارند.

پاکسازی سنگ جاسپر

برای پاکسازی سنگ جاسپر می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

  1. آب نمک: جاسپر را به مدت چند ساعت در آب نمک قرار دهید.
  2. دود دادن: از دود گیاهان مانند مریم‌گلی یا چوب صندل برای پاکسازی استفاده کنید.
  3. نور خورشید یا ماه: سنگ را در معرض نور خورشید یا ماه قرار دهید تا انرژی‌های منفی از آن دور شوند.

نتیجه‌گیری

سنگ جاسپر با تاریخچه‌ای غنی و خواص فراوان به عنوان یکی از سنگ‌های محبوب در مدیتیشن و جواهرسازی شناخته می‌شود. این سنگ به تعادل چاکراها کمک کرده و انرژی‌های منفی را دفع می‌کند. با استفاده و نگهداری درست از جاسپر، می‌توان از خواص بی‌نظیر آن بهره‌مند شد. برای خرید سنگ جاسپر اصل و سایر زیورآلات مرتبط، به فروشگاه گوهر فردوس ایران مراجعه کنید و از تنوع محصولات با کیفیت آن لذت ببرید.

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام