مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite

مرجع:
17983

توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است.

وزن محصول:4 گرم

معدن کشف شده: پاکستان

دیدن نمایه سه بعدی کلیک کنید

تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

ادامه مطلب توضیحات بیشتر
اضافه به مقایسه0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها
فروشنده: گوهر فردوس ایران
امکان ارسال کالا با الوپیک در شهر تهران
موجود در انبار فروشنده
بدون مالیات 300,000 تومان
محصولات مرتبط
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
250,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:5 گرم معدن کشف شده: پاکستان تعادل و تنظیم چاکرای...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:6 گرم معدن کشف شده: پاکستان تعادل و تنظیم چاکرای...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
300,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:4 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
285,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:19 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:12 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:7 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
285,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
320,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:9 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بدون زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
250,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:3  گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
250,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:11  گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
220,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:8 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
185,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:39 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
گردنبند سنگ آمازونیت بافت مسی با زنجیر Amazonite گردنبند سنگ آمازونیت بافت مسی با زنجیر Amazonite
مشاهده بیشتر
150,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:10 گرم معدن کشف شده: پاکستان دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
185,000 تومان
توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. وزن محصول:  8  گرم معدن کشف شده: هند دیدن نمایه سه بعدی...
نمایش سریع
توضیحات

خواص سنگ آمازونیت Amazonite :

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

سنگ ماه تولد: تیر ، مرداد ، بهمن ، اسفند

توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی و قدرت بیان را تقویت می کند. آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای رونق کسب و کار است. هر چه رنگ آمازونیت تیره تر باشد، تأثیر آن نیز بیشتر است. آمازونیت به کاهش استرس و خستگی کمک می کند. سنگ حقیقت، عزت، ارتباطات، صداقت و اعتماد است. آشفتگی های عاطفی و عوارض ضربه های روحی را التیام می بخشد. انرژیهای زنانه و مردانه را متعادل می کند و به فرد در دریافت الهامات از قلب کمک می کند رنگ سبزآبی سنگ آمازونیت که توسط قماربازان استفاده می شود برای جذب پول است. همچنین توسط کسانی که شانس خود را برای موفقیت امتحان می کنند، استفاده می شود. آمازونیت یکی از سنگهایی است که در زره سینه کشیش اعظم استفاده می شده است. اغلب در تکنیکهای پیشگویی استفاده می شود و قدرت غیب بینی را فعال می کند.

استفاده از آن بعنوان حرز، شخص را در برابر نیش مار و گستره وسیعی از بیماریها مصون می کند. در مصر سنگ مقدس محسوب می شده است. روی چاکرای چهارم یا قلب و چاکرای پنجم یا گلو، مؤثر است. جنبه هنری و خلاق دارنده اش را برمی انگیزاند و به شخص کمک می کند از خساست، طمع و خودخواهی رها شود در حالیکه همزمان، در درون تحمل و شکیبایی ایجاد می کند. این سنگ تمامی چاکراها را تسکین داده، بخصوص باعث جوان سازی قلب و چاکرای پنجم یا گلو می شود و ارتباطات عشقی را تقویت می کند. دارای اثر تسکین دهنده است مغز و سیستم عصبی را آرام می کند ایجاد توازن در انرژی های مردانه و زنانه بهبود مشکلات ناشی از ضربه های احساسی و عاطفی محافظ در برابر آلودگی الکترومغناطیسی و جذب امواج مضر در جلوگیری از پوکی استخوان و پوسیدگی دندان بسیار مفید است اسپاسم عضلات را تسکین می دهد به سنگ عزت نفس مشهور است کمک برای فیلتر کردن اطلاعات نامطلوب و ترکیب آن با شهود طبیعی برای افزایش درک و مکاشفه درونی ارتقاء خلاقیت و توانایی های ذهنی همراه داشتن آن در محل کسب و کار جهت رونق آن مرسوم بوده است نماد حقیقت، افتخار، ارتباطات، صداقت و اعتماد توسط قماربازان برای جلب شانس و پول استفاده می شود تحریک قدرت روشن بینی در مقابل نیش مار و طیف وسیعی از بیماری ها محافظت می کند در مصر باستان به عنوان سنگ مقدس در نظر گرفته می شد.

آمازونیت سنگ نیمه ماتی است که به طور گسترده توسط مصریان که آن را سنگ شجاعت می خوانده اند، استفاده شده است و گفته می شود نامش را از زنان جنگجوی آمازون که الهه ماه، دیانا را می پرستیدند گرفته شده است.

عده ای می گویند به دلیل کشف این سنگ در نزدیکی رود آمازون به این نام خوانده شده است ولی در آنجا این کانی شکل نمیگیرد . این سنگ کانی ایی از رده فلدسپات پتاسیم بنام میکروکلین یا ارتوکلاز سبز رنگ است

درجه سختی آمازونیت 6 است و ساختار کریستالی سه شیب دارد.

سنگ عزت نفس، متانت و اطمینان به خود است.

به مغز و سیستم عصبی آرامش بخشیده و به مغز کمک می کند تا اطلاعات را انتخاب کرده و با شهود ذاتی ترکیب کند و به این ترتیب درک را تقویت کند.

آشنایی با آمازونیت

موفق باشید فقط یک تصادف نیست ، به خصوص وقتی که یک کریستال آمازونیت را در مجموعه سنگهای قیمتی خود گنجانده اید . معنی کریستالی آمازون با سایه رنگ سبز و آبی روشن ، نشانگر شاخ و برگ سرسبز جنگلهای آمازون است ، اگرچه معمولاً در کلرادو در کنار خوشه های کوارتز دودی یافت می شود.

معنای آمازونیت

معنی آمازونیت و خصوصیات شفابخشی

بلور آمازونیت که به عنوان "امید" شناخته می شود ابزاری عالی برای تجلی است ، به ویژه هنگامی که انرژی خود را در تمرین روزانه مراقب می کنید. برای تنظیم بهترین زمینه برای تحول شفابخش ، به یک فضای مقدس که با یک چوب مریم گلی پاک و پاک شده است ، عقب نشینی کنید . سپس سنگ کریستالی Amazonite خود را با تأیید قدرت القا کنید و با یک نگرش "می توانم" روحیه ای را با اعتماد به نفس در جهان بدست آورید. "من می توانم به هر کاری که ذهن خودم را انجام دهم برسد." این مانترا را با صدای بلند بگویید و بگذارید سنگ کریستال Amazonite به معنای کار برای بزرگنمایی اهداف و اظهارات شما باشد.

قدمت آن به دوران باستان بر می گردد ، رنگ آبی و سبز درخشان از بلور آمازونیت از ویژگی های متمایز مقبره های امپراتور اسراف و مرفه مصر است. همراه با لاپیس لازولی و کارنلیان ، ماسک طلای معروف فرعون توتانکامن نیز با آمازونیت تزئین شده است و رنگ خیره کننده آبهای گرمسیری را به اهرام مقدس می آورد. غالباً به عنوان یک جذابیت شانس آور مورد توجه قرار می گرفت ، همچنین یک عنصر متمایز در طراحی جواهرات ، به ویژه با سرخپوستان باستان بود ، که از سختی متوسط ​​خود استفاده می کردند و آن را به شکل های کابین های گرد برای ایجاد حلقه ها ، آویزها و گوشواره ها حک می کردند.

دستبند Play ما با استفاده از مدرن ترین سنگهای یادگار باستانی ،  سایر سنگهای تمیزکننده و تمیزکننده قدرتمند ، از جمله  آکوامارین را به مدت سه برابر از خصوصیات پاک کننده انرژی خود ترکیب کرده است. هر آنچه که پیش بینی عاطفی شما باشد ، هاله ای از رنگ را به کمد لباس خود اضافه کنید و هاله خود را متعادل و روان نگه دارید.

خواص شفا Amazonite

به لطف ترکیبی جادویی از سرب و آب در ساختار فلدسپار ، رنگ زمرد خیره کننده آن و مشخصات سبز روشن لکه دار رنگ رودخانه آمازون و انرژی های آرامش بخش و آرام بخش آن است. در مواقع استرس ، کریستال آمازون را محکم نگه دارید و از لرزهای فوق العاده لرز آن بخاطر شناور بسیار مورد نیاز در رودخانه آرامش درونی خود بخواهید. داروی ضد اضطراب در جهان کریستال ، آمازونیت یک سنگ چاکرا قلب قدرتمند است و به آزادسازی احساسات سمی هنگام قرار دادن روی سینه در یک طرح درمانی کمک می کند.

هر وقت به سنگ نگاه می کنید ، چه در یک قطعه جواهرات ، چه به عنوان بخشی از یک شبکه شفابخش ، یا به تنهایی در کف دست خود ، تصور کنید که جریان طراوت آور و زندگی بخشنده آب باعث پاک شدن زباله های روانی و منفی از آسیب های گذشته می شود. . از نظر جسمی ، قلب همیشه می گذرد ، اما وقتی احساسات به وجود می آید ، کمی پیچیده تر است. با آمازونیت مدیتیشن کنید و از آن بخواهید که وضوح و حقیقت را به هدف زندگی خود برساند. در طول این جلسه درمانی ، عمیق ترین آرزوها و رویاهای آینده خود را به Amazonite بگویید ، هر چقدر وحشی یا خارق العاده باشد. مانند گفته قدیمی می رود ، اگر می توانید آن را خواب ببینید ، می توانید به آن برسید.

ویژگی های Amazonite

معنی آمازونیت و خصوصیات شفابخشی

در بهبود کریستال ، مردم اغلب می گویند که کریستال به جای روش دیگر ، شما را انتخاب می کند. اگر خواص کریستالی آمازونیت مسیر زندگی خود را پیدا کرده اند ، نشانه این است که شما به حقیقت احتیاج دارید ، حتی اگر صدمه دیده باشد. خواص درمانی کریستال Amazonite به ما یادآوری می کند که زمان آن رسیده که صداهای ما شنیده شود. یک سنگ چاکرای قدرتمند

، خاصیت درمانی Amazonite به شما کمک می کند فراتر از ترس از رویارویی یا قضاوت حرکت کنید تا بتوانید آزادانه خود را دنبال کنید و ابراز کنید. فیلترهای جامعه ، مانند نقشهای جنسیتی و انتظارات فرهنگی ، غالباً حقیقت درونی را ابراز می کنند ، اما خصوصیات آمازونیت به شما کمک می کند تا به یک اصالت واقعی تر از وجود هدایت شوید.

مدیتیشن با کریستال Amazonite زمان مناسبی برای موجودی از روح و روان فعلی شما است. در تعمق مسالمت آمیز به سنگ بنگرید و بگذارید هرگونه افکار منفی که روی سطح قرار می گیرد حل شود. به یاد داشته باشید که دلیلی وجود دارد که شما Amazonite را انتخاب کردید. این یک سیگنال واضح از آسمان است که روند بهبودی شما شامل تسکین زخم های عاطفی قدیمی و تقویت نیروی جسمی لازم برای تصرف روز است.

علاوه بر زیبایی چشم نواز ، بلور آمازونیت به شما عقل می دهد تا با انرژی و حمایت از چاکرای قلب ، شفقت را بشناسید. این سنگ قدرتمند با آرامش بخشیدن به روح شما ، روح شما را از تأثیرات منفی یا گیج کننده ای که سعی در دور کردن شما از مسیر دارد ،

می کند. ممکن است زندگی بعضی اوقات به نظر بی نظیر و مبهم باشد ، اما آمازونیت با نور خالص خود که از عشق و امید سرشار است ، به هرج و مرج می پردازد.

داروی آمازونیت به ما می آموزد که حقیقت خودمان را دوست داشته باشیم ، تنها راه شناخت واقعی آن. با کریستال Amazonite مدیتیشن کنید و پیام بی نهایت عاقلانه خود را کانال کنید - گاهی اوقات مجبورید ذهن خود را از دست بدهید تا خود را پیدا کنید.


توجه داشته باشید: اطلاعات در این وب سایت جایگزین مشاور و متخصص مراقبت های پزشکی نیست. کلیه اطلاعات موجود در این وب سایت از جمله اطلاعات مربوط به شرایط پزشکی و بهداشت ، محصولات و معالجات فقط برای اهداف اطلاع رسانی می باشد. لطفاً به پزشک مراجعه کنید.

www.irangemstone.com
09128483558-88952085

ادامه مطلب
جزئیات محصول
17983
نظرات
بدون نظر

نظر دهید

  • امتیاز:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام