کریستال های متافیزیکی و شفابخش فقط برای اهداف الهام بخش استفاده می شود. اگرچه این نوع اطلاعات از زمان وجود بشر توسط شفابخش ها مورد استفاده قرار گرفته است، در بخش این نوع کریستال ها و انواع محصولات شفابخش قرار دادیم.

درمان یا تراپی 

زیرشاخه ها