کاسه تبتی

کاسه تبتی یا روش درمانی با استفاده از فرکانسهای ارتعاشی تبتی. در روش موسیقی درمانی کاسه تبتی به وسیله یک پتک چوبی که با چرم محافظت میشود

کاسه تبتی 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

تازه‎های وبلاگ