دستبند برنجی جنسش از برنجه است و محصول صد درصد ایرانی و گوهر فردوس ایران است . رنگبندی دستبند برنجی میناکاری است .

دستبند برنجی 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    موجود بودن