برچسب ضد تشعشع بایو اکسل یک تگنولوژی پیشرفته است که می تواند به شکل موثری میزان 99% از تاثیرات مضر امواج الکترومغناطیسی را کاهش دهد.

برچسب بایو اکسل 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    موجود بودن