صدف لب گلی

محصول جدید

جدید

صدف لب گلی یکی از صدف هایی با ورزن تقریبا سنگین و حجم بزرگ مخصوص دکوراسیون خاص محصولی از گوهر فردوس ایران

جزییات بیشتر

2 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

1,200,000 ریال

صدف لب گلی یکی از صدف هایی با ورزن تقریبا سنگین و حجم بزرگ مخصوص دکوراسیون خاص محصولی از گوهر فردوس ایران

name:Scientific classification

نام: Scientific classification

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Caenogastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد نوشکمپایان

clade Hypsogastropoda

 

clade Littorinimorpha

 

Superfamily:  Tonnoidea

 بالا خانواده :Tonnoidea

Family:  Cassidae

خانواده : Cassidae

Genus:  Phaliinae

جنس: Phaliinae

نوشتن نقد