صدف اختاپوسی بزرگ

محصول جدید

جدید

صدف اختاپوسی بزرگ یک محصول شگفت انگیز و دکوریجات از گوهر فردوس ایران

جزییات بیشتر

5 قلم

650,000 ریال

صدف اختاپوسی بزرگ یک محصول شگفت انگیز و دکوریجات از گوهر فردوس ایران

name: Lambis lambis

نام: LAMBIS LAMBIS

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Caenogastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد نوشکمپایان

clade Hypsogastropoda

 

clade Littorinimorpha

 

Superfamily:  Stromboidea

 

Family:  Strombidae

خانواده: Strombidae

Genus:  Lambis

جنس: LAMBIS

نوشتن نقد