صدف شیپوری کوچک

محصول جدید

جدید

صدف شیپوری کوچک  محصولی خاص و دکوری از گوهر فردوس ایران

جزییات بیشتر

50 قلم

100,000 ریال

صدف شیپوری کوچک  محصولی خاص و دکوری از گوهر فردوس ایران

name:Bonnet shell

نام: Bonnet shell

Kingdom:  Animalia

فرمانرو: جانوران

Phylum:  Mollusca

شاخه: نرمتنان

Class:  Gastropoda

کلاس: شکمپایان

(unranked):  clade Caenogastropoda

(طبقه بندی نشده): کلاد نوشکمپایان

clade Hypsogastropoda

 

clade Littorinimorpha

 

Superfamily:  Tonnoidea

 بالاخانواده : Tonnoidea

Family:  Cassidae

خانواده: Cassidae

Genus:  Semicassis

جنس: Semicassis

نوشتن نقد