سنگ کریستال کوارتز Crystal Quartz

محصول جدید

جدید

سنگ کریستال کوارتز Crystal Quartz کلیک کنید خواص سنگ کریستال کوارتز Crystal Quartz

جزییات بیشتر

50 قلم

300,000 ریال

سنگ کریستال کوارتز Crystal Quartz کلیک کنید خواص سنگ کریستال کوارتز Crystal Quartz

بلندی3 تا 4 سانتیمتر
وزن4 تا 7 گرم

نوشتن نقد