سنگ چشم ببر Tiger's Eye

محصول جدید

جدید

سنگ چشم ببر Tiger's Eye کلیک کنید خواص سنگ چشم ببر Tiger's Eye

جزییات بیشتر

22 قلم

300,000 ریال

سنگ چشم ببر Tiger's Eye کلیک کنید خواص سنگ چشم ببر Tiger's Eye

بلندی2 تا 3 سانتیمتر
وزن6 تا 10 گرم

نوشتن نقد